Toerisme Voorkempen | Kerkstraat 24, 2970 's-Gravenwezel | open alle werkdagen van 10 - 12 uur (behalve woensdag) | 03 685 34 21 | toerisme@voorkempen.be | BE60 9795 4695 0770

Trage Wandelzoektochten

Aandachtspunten wandelfotozoektocht

Belangrijk voor inzendingen per e-mail: zie artikel hieronder

Graag ook jullie aandacht voor de volgende punten:

  • kleurverschillen of intensiteitsverschillen kunnen niet beschouwd worden als gewilde wijziging van een foto.
  • dat geldt eveneens voor voorwerpen die los staan. Een schijnbaar andere locatie kan evenmin beschouwd worden als gewilde wijziging.

Vergeet niet steeds hier te verifiëren of er aanpassingen zijn vooraleer u vertrekt of uw antwoordenblad indient.

Problemen met mailbox zoektochten@voorkempen.be

We kregen een aantal berichten dat inzendingen blijkbaar niet vermeld werden in de rangschikking ondanks het feit dat een bevestiging van ontvangst gestuurd was.

Bij nazicht blijkt dat die inzendingen ondanks de bevestiging toch niet terug te vinden waren in de mailbox. Wat de reden is van dit euvel is voor ons nog een raadsel. We hebben wel onze provider hierop aangesproken en hopen dat ze meer duidelijkheid kunnen scheppen.

Ondanks het feit dat dit een gratis zoektochtenreeks is met de nadruk op de wandeling, willen we er op wijzen dat we er alles aan doen om de antwoorden van de deelnemers die instuurden eerlijk te verbeteren, te rangschikken en volgens de overeenkomstige vooraf gemelde 'prijzen toekenning' een blijk van erkenning te geven. Meerdere 'slachtoffers' van het euvel lieten ons weten dat het hen niet om de prijzen gaat, maar inderdaad om de wandeling en het 'tijdverdrijf', maar wel graag hun resultaat kennen. Hiervoor dank. Anderen lieten blijken dat ze wel degelijk aandacht hechten aan het winnen van een prijs.

We begrijpen natuurlijk ieders teleurstelling - voor welke reden dan ook - indien men niet vermeld wordt.

Uit een "autoforward" die we ondertussen opstelden konden we een aantal inzendingen recupereren (en die deelnemers werden ondertussen ook persoonlijk verwittigd en toegevoegd aan de rangschikking).

Omdat we toch graag de moeite die sommige deelnemers nemen voor het volbrengen van de zoektocht erkennen spreekt het voor zich dat we ook de nodige aandacht zullen besteden aan uw inzending indien u ons voor 31 juli laat weten dat uw inzending niet vermeld staat ondanks ontvangst van de reeds eerder genoemde bevestiging.

We verontschuldigen ons voor dit ganse gebeuren, dat volledig buiten onze wil om optrad en hopen niettemin dat het u er niet van zal weerhouden om ook in de toekomst nog deel te nemen aan deze zoektochten.

Wandelfotozoektocht 2022 lente-editie - De uitslagen

 

Het concept van deze zoektocht blijft een succes ! De lente-editie werd over de periode 1283 keer gedownload en 30 exemplaren werden in het bureel afgehaald. Dat betekent dus 1313 geïnteresseerden waarvan uiteindelijk 180 (gedeeltelijk of geheel) ingevulde antwoordbladen bezorgd werden.

Omwille van het succes is beslist om de 5 extra prijzen via loting uit te breiden tot 20 extra prijzen. Zij die er deze keer "naast grepen" wensen we meer geluk in een van de volgende edities. De zomer-editie is trouwens ondertussen reeds gestart te Wijnegem en kan via onze website gedownload worden.

De nieuwe lijsten staan hieronder.

  • 2022-03 Lentewandelzoektocht - Oplossingen: de juiste oplossingen volgens onze visie
  • Trage wegen - 2022 Lente_Top 20: de beste 20 (+1) gerangschikten
  • Trage wegen - 2022 Lente_Loterij: de extra prijzen. In deze lijst werden de beste 20 aangeduid met groen,de extra 20 aangeduid met blauw, zij die eenzelfde adres hebben als een van beide bovenstaanden aangeduid met oranje
  • Trage wegen - 2022 Lente_Alfabetisch:de lijst van alle inzendingen alfabetisch gerangschikt op naam en voornaam. In deze lijst werden de beste 20 aangeduid met groen,de extra 20 aangeduid met blauw, zij die eenzelfde adres hebben als een van beide bovenstaanden aangeduid met oranje
  • Trage wegen - 2022 Lente_Volgens rangschikking: de lijst van alle inzendingen gerangschikt op plaats. In deze lijst werden de beste 20 aangeduid met groen, de extra 20 aangeduid met blauw, zij die eenzelfde adres hebben als een van beide bovenstaanden aangeduid met oranje

Prijzen kunnen afgehaald worden in ons kantoor (Kerkstraat 24, "s-Gravenwezel) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10u tot 12u en dit tot dinsdag 30 augustus 2022.

In ieder geval bedankt voor jullie deelname.

Wandelfotozoektocht 2022 zomer-editie

Vertrek/eindpunt: Parking achter Taverne “De Swaen” (toegang naast De Swaen, Turnhoutsebaan 387, Wijnegem)

Lengte: 6,5 km

Alle nodige informatie kan je hieronder gratis downloaden van 21 juni tot 20 september 2022.

Wil je een geprinte versie? Dat kan alleen mits afhaling in ons kantoor te ‘s-Gravenwezel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u (2€ per pakket) of je kan ook een bestelling plaatsen via het internet (2€ per pakket + verzendingskosten).

De uiterste datum van afgifte is 20 september 2022.

Alle praktische informatie betreffende inzending van de antwoorden, schiftingsvragen enz... vind je in het blad 'Algemene Informatie'.

Vergeet niet steeds in online op de pagina 'Aandachtspunten wandelfotozoektocht" te verifiëren of er aanpassingen zijn vooraleer u vertrekt of uw antwoordenblad indient.

Wil je enkel het kaartje met de wegbeschrijving downloaden? Dat kan hier.

--------------------------------------------------------------

Hoe werkt onze schiftingsvraag?

Blijkbaar zijn er een aantal deelnemers die niet goed begrijpen hoe we te werk gaan met de door ons gestelde schiftingsvragen.

Het documentje dat je hier kan downloaden tracht dat te verduidelijlken.