Toerisme Voorkempen | Kerkstraat 24, 2970 's-Gravenwezel | open alle werkdagen van 10 - 12 uur (behalve woensdag) | 03 685 34 21 | toerisme@voorkempen.be | BE60 9795 4695 0770

Trage Wandelzoektochten

Opmerkingen Trage Herfst WandelFotoZoektocht 2023 - 03

Blijkbaar bestaat er verwarring omwille van verschillende informatie tussen de aankondiging van de zoektocht en de "Algemene informatie"-pagina in het pakket.

Aankondiging:

  • Vind tijdens je wandeling straatnamen van 8 dakkapellen, tracht 40 foto’s in de juiste volgorde te plaatsen en zoek de straatnamen van 8 “schetsen”.

Algemene informatie:

  • Deel 1 – Thema foto’s (F1 – F8): Vul de ... . Je dient deze foto’s niet te vermelden bij de antwoorden van deel 2 of 3
  • Deel 2 – Allerlei foto’s (F9 – F40): Hier zoek je alleen de foto’s en je vult de overeenkomstige getallen in op je antwoordenblad...
  • Deel 3 – Geschetste foto’s (F41 – F48): Vermits de... . Je dient deze foto’s niet te vermelden bij de antwoorden van deel 1 of 2.

De in het pakket meegegeven informatie gaat vanzelfsprekend voor op de aankondiging. Met andere woorden: je dient slechts 32 foto's (geen rekening houdend met eventueel geannuleerde foto's) in volgorde te plaatsen.

Opmerkingen Trage Herfst WandelFotoZoektocht 2023 - 02

Blijkbaar vond iemand het nodig het onderwerp van een te zoeken foto (F34) te wijzigen. Bij controle vooraf zat de kabelbinder muurvast. Ondertussen is er toch iemand in geslaagd die te verwijderen. Gevolg is dus dat F34 geannuleerd wordt (en voor IEDEREEN dus juist gerekend).
Het bijhorend fotoblad werd aangepast in het te downloaden pakket.

We danken de deelnemer voor de melding.

Opmerkingen Trage Herfst WandelFotoZoektocht 2023 - 01

...een opmerkzame deelnemer deelde ons mee dat er een foutje staat op het kaartje bij de wegbeschrijving. Dat klopt inderdaad.

Het pakket dat gedownload vanaf dit ogenblik bevat het juiste wegbeschrijvings-blad.

Wil je alleen het aangepaste wegbeschrijvings-blad downloaden, dan kan dat hieronder.

 

Uitslag Trage Zomer WandelFotoZoektocht 3

De winnaars zijn bekend.

Hieronder kan je het volgende downloaden:

  • het ingevulde antwoordblad (met de volgens ons juiste antwoorden)
  • de lijst van de 10 (foutloze) winnaars die de schiftingen dichtst benaderden
  • de lijst van de 30 gelukkigen die via loting (random gegenereerde nummering) van volgorde bij binnensturen

Deze 40 winnaars kunnen hun prijs afhalen in ons kantoor op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 10u tot 12u, en dit tot en met 30 november 2023. Gelieve uw identiteitsbewijs mee te brengen.

We hopen natuurlijk jullie te mogen begroeten op onze herfsteditie, die ondertussen reeds gestart is.

Denk er ook aan dat je Toerisme Voorkempen nu ook kan volgen via Facebook en Instagram.

Trage Herfst WandelFotoZoektocht 2023

Uit de commentaren op vorige edities blijkt dat vele deelnemers onze trage wandelfotozoektochten zeer waarderen omdat ze zo de rustige wandelwegen van onze regio (her)ontdekken.

Deze 10de versie, de herfstzoektocht, leidt jullie vanaf de parking van ‘Den Inslag’ via een stukje van het ruiterpad langs de antitankgracht, tot aan het meer residentiële noordoosten van ’s-Gravenwezel.

Vind tijdens je wandeling straatnamen van 8 dakkapellen, tracht 40 foto’s in de juiste volgorde te plaatsen en zoek de straatnamen van 8 “schetsen”.

Er zijn géén vragen, dus ook geen ‘strikvragen’. Heb je alles juist ingevuld en ben je bij de 10 beste gokkers wat de schiftingsvraag betreft, dan heb je recht op een prijs.
Een toffe wandeling maken is echter ons hoofddoel en dus ontvangen ook 30 andere inzenders een prijs (via loting bepaald).

Lengte: 7 km
Vertrek/eindpunt: Aan “Den Inslag’, Noorderlaan 16, 2970 Schilde

Haal gratis jouw pakket met alle nodige informatie hieronder binnen van onze webstek,van 21 september 2023 tot 20 december 2023

Wil je een geprinte versie? (2€ per pakket)
Dat kan alleen mits afhaling in ons kantoor te ‘s-Gravenwezel
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u

Meer info:
toerisme@voorkempen.be
https://www.voorkempen.be
03 685 34 21

 

De lijst van de GEREGISTREERDE inzendingen - Herfst wandelfotozoektocht 2023

Bij verzenden van je antwoorden naar toerisme.voorkempen.2970@gmail.com zou je een bevestiging van verzending moeten ontvangen. Door een of ander technisch probleem was dat tijdelijk niet het geval. Dit is nu opgelost. Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen indien je toch geen bevestiging ontvangt.
STUUR GEEN ANTWOORDEN NAAR TOERISME@VOORKEMPEN.BE

Na afsluitingsdatum zullen we tot het einde van de maand de lijst met geregistreerde inzendingen ter beschikking stellen om u toe te laten ons desgevallend van ontbrekende inzendingen op de hoogte te brengen. Opmerkingen worden alleen aanvaard mits voorlegging van bevestiging van verzending.

 

Hoe werkt onze schiftingsvraag?

Blijkbaar zijn er een aantal deelnemers die niet goed begrijpen hoe we te werk gaan met de door ons gestelde schiftingsvragen.

Het documentje dat je hier kan downloaden tracht dat te verduidelijken.