Toerisme Voorkempen | Kerkstraat 24, 2970 's-Gravenwezel | open alle werkdagen van 10 - 12 uur (behalve woensdag) | 03 380 16 84 (nieuw nummer) | toerisme@voorkempen.be | BE60 9795 4695 0770

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verordening (EU) 2016/679 dd. 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Toerisme Voorkempen respecteert de Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u inschrijft voor een van onze activiteiten dan worden de door u meegedeelde persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres door ons enkel gebruikt om uw inschrijving te verwerken en om met u  te communiceren in verband met de activiteit waarvoor u hebt ingeschreven en mogelijke toekomstige activiteiten. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden enkel doorgegeven aan derden om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren.

De volledige details van ons privacybeleid kan u hieronder downloaden. 

Indien u vragen heeft, kan u steeds bij ons terecht via: toerisme@Voorkempen.be