Welkom bij Toerisme Voorkempen

NIEUWE EDITIE RUITERPAD VOORKEMPEN

Eindelijk is de nieuwe editie van het Ruiterpad Voorkempen verschenen. Met een nieuw en overzichtelijk kaartconcept worden ruiters probleemloos langs een rondrit in lusvorm van 33 km geleid, en dit doorheen de gemeenten Schilde, Brecht, Malle, Zoersel, Zandhoven en Ranst.

Deze nieuwe editie is te koop aan de prijs van 5 euro in het kantoor van Toerisme Voorkempen, Kerkstraat 24 te ’s-Gravenwezel of kan besteld worden via de rubriek “Brochures” mits supplementaire verzendingskosten en betaling vooraf.

De nieuwe ruiterkaart is ook te verkrijgen bij de toeristische diensten van hogervermelde gemeenten én bij onze sponsors langs de route. De adressenlijst van de verkooppunten waar de ruiterkaart beschikbaar is, is terug te vinden via een link in de rubriek “Ruiterpad Voorkempen”.
____________________________________________________________________


De Voorkempen situeert zich ten oosten van Antwerpen. De uiterste grens bevindt zich op een afstand van zo'n 20 km van deze grootstad, bekend om zijn wereldhaven, zijn wereldvermaard diamantcentrum en een belangrijk historisch bouwpatrimonium.

Reeds in de 16de eeuw, toen Antwerpen nog meer dan nu een wereldstad was, had de Voorkempen een belangrijke functie voor de welstellende heren die toen de Antwerpse handel en ambachten leidden. In de bosrijke omgeving, met haar landelijke rust en schoonheid, bouwden zij hun buitenverblijven, destijds " Huysen van Playsantie" genoemd. Momenteel zijn er nog vele van deze kasteeltjes terug te vinden.

De Voorkempense dorpen Schilde, Schoten, 's-Gravenwezel en Wijnegem groeiden van kleine nederzettingen rond de 9de en 10de eeuw tot de huidige dichtbevolkte gemeenten. Gelukkig bleef het grootste gedeelte van de oppervlakte tot na de tweede wereldoorlog bos- en landbouwgebied. 

Zo komt het dat de toeristen nu in deze regio gemoedelijk kunnen  fietsen en wandelen langs fraaie wegen waar vele stijlvolle villa's met mooi aangelegde tuinen te bewonderen zijn.

Brochures over onze wandel- en fietsroutes zijn online te bestellen of te verkrijgen in ons kantoor.

Geïnteresseerd in onze regio? Dan kan je alvast onze brochure via onderstaande link downloaden en zo kennismaken met de Voorkempen.