Toerisme Voorkempen | Kerkstraat 24, 2970 's-Gravenwezel | open alle werkdagen van 10 - 12 uur (behalve woensdag) | 03 685 34 21 | toerisme@voorkempen.be | BE60 9795 4695 0770

Fietsfotozoektocht 2019

WAT IS DE SITUATIE VAN DE FIETSFOTOZOEKTOCHT?

Omwille van de Covid-19 maatregelen is het momenteel praktisch gezien onmogelijk om met de jaarlijkse fietsfotozoektocht van start te gaan.
Een aantal noodzakelijke acties dienen nog te gebeuren vooraleer de zoektocht vertrekkensklaar is.

We wachten momenteel de beslissingen van de veiligheidsraad af betreffende de volgende stappen in de "exit-strategie" en stellen 1 juli als uiterste startdatum voor het aanvangen van de zoektocht (waarbij het mits het volgen van de dan heersende maatregelen doenbaar is op redelijke wijze de zoektocht te voleindigen).

Indien naar ons oordeel de fietszoektocht niet op veilige wijze kan aangevangen worden op 1 juli, zullen we onze jaarlijkse zoektocht uitstellen tot volgend jaar.

Rangschikking

Vrijdag 8 november vond de uitreiking van de prijzen plaats in een overvolle zaal de Kaekelaar te Schoten.

De fietsfotozoektocht werd gewonnen met 1 fout door Arlette Wils uit Brasschaat. Proficiat aan de winnares !!!

Voor een overzicht van de antwoorden en de uitslag gerangschikt op plaats, op naam, of op inschrijvingsnummer, klik op de overeenkomstige onderstaande link.