Schoten

De Voorkempense gemeente Schoten, uitgegroeid van een landelijk dorp tot een dichtbevolkte gemeente, palend aan de grootstad Antwerpen, beschikt samen met de aanpalende gemeenten Schilde, 's-Gravenwezel en Wijnegem nog over een uitgebreid natuurpatrimonium.

Reeds van in de middeleeuwen oefende deze regio, vol landelijke schoonheid, bosareaal en rust, een bijzondere aantrekkingskracht uit op de stedeling. Talrijke "Huysen Van Playsantie" zijn zovele getuigenissen van de welvaart en voorspoed van rustzoekende, rijke Antwerpse poorters.

Schoten, één van de oudste woongebieden van de provincie Antwerpen en met een rijk historisch verleden, werd voor het eerst vermeld als "Scota in pago Riensis" in een cijnsrol van 868 in de abdij van Lobbes. De verklaring van de oorspronkelijke benaming " Scota" is moeilijk te achterhalen. Zeker is zij van Frankische oorsprong, duidend op een beboste hoek zandgrond uitspringend in een moerassig terrein.

In de 19de eeuw en begin 20ste eeuw werd het een belangrijke Antwerpse gemeente. Door de industriële revolutie tussen W.O.-I en II kwamen er belangrijke villaverkavelingen. Thans telt Schoten meer dan 30.000 inwoners.

Door het provinciebestuur werd Schoten de titel "Bloemengemeente" toegekend.

De gemeente is ook buiten de grenzen bekend voor zijn Wereldfestival van Folkore, nu herdoopt tot "Hello!Schoten",  dat jaarlijks tijdens de eerste helft van juli plaatsvindt in het park van het Kasteel van Schoten. Het festival draagt sinds 1977 de titel van "Ambassadeur van Vlaanderen".