Schilde

In 1106 behoorde Schilde tot het hertogdom Brabant. Tussen 1395 en 1953 speelde de familie van de Werve een grote rol in de geschiedenis. De laatste baron, Henri van de Werve van Schilde, die vele jaren burgemeester van Schilde was, overleed in 1924. Na de dood van het laatste familielid in 1953, werd het kasteel door de erfgenamen verkocht en afgebroken tot op de grondvesten. Het gemeentebestuur kocht het 42 ha grote park rond het kasteel.

De St-Guibertuskerk werd regelmatig vergroot en vernieuwd tot een prachtig gebouw met spitse toren dat in 1914 totaal werd vernield door oorlogsgeweld. De kerk werd heropgebouwd in de huidige vorm. Later werd de parochie gesplitst. In 1951 werd een nieuwe kerk bijgebouwd in Schilde-Bergen.
Schilde was tot na W.O.-II een dun bevolkte arme gemeente. De oppervlakte van 2.094 ha bestond voornamelijk uit mastbossen, heide en magere landbouwgrond. Nadien begon de grote bevolkingstoename door de villabebouwing in de grote verkavelingen en werd Schilde een grote welvarende gemeente.

De vereniging voor Milieu-educatie van de provincie Antwerpen - afdeling Schilde richt geleide wandelingen door natuurgidsen in aan het Schildehof, Dodoenstuin, Anti-tankkanaal, omgeving Groot-Kasteel ('s-Gravenwezel).
info: tel 03/383.05.69

Schilde bezit nog mooie, rustige wandelgebieden, zoals het hogervermelde domein Schildehof, de weide- en boslandschappen langs de Kleine Beek en tussen Spreeuwenberg en Halle, de omgeving van het Moer en de Couwenberghoeve en het gebied tussen St-Job-in-'t-Goor, Brecht, Westmalle en St-Antonius.