's-Gravenwezel

's-Gravenwezel wordt wel eens de "Parel van de Voorkempen" genoemd. In 1229 was 's-Gravenwezel een heerlijkheid in het marktgraafschap Antwerpen dat deel uitmaakte van het oude hertogdom Brabant. Het hoorde toe aan de heren van Wesele.

In 1292 schreef men Wesele, in 1318 Wezel, in 1452 Sgrevenwesele. In de tijd van Rubens kozen rijke Antwerpenaren deze plek uit voor hun vele hoven van plaisance om zich te wijden aan de jacht en andere vermakelijkheden. De Antwerpse adel wist toen al waar het goed  en aangenaam was.

Het Groot Kasteel of "Het Hof" is niet weg te denken uit de geschiedenis van het dorp. Het heeft de eeuwen getrotseerd en prijkt nog steeds in ons landschap. Het dorp behield vele jaren zijn landelijke rust. In 1910 telde 's-Gravenwezel 835 inwoners.1950-1960 was de periode van de grote verkavelingen en de gemeente werd wijd opengezet voor de massale inwijking van de stedelingen. In het jaar van het dorp is 's-Gravenwezel opgegaan in een fusie met Schilde.

's-Gravenwezel telt nu meer dan 5.000 inwoners. Heden ten dage is het, samen met de andere Voorkempense gemeenten, de groene long van de grootstad.