Onze regio

De Voorkempen situeert zich ten oosten van Antwerpen. De uiterste grens bevindt zich maximum 20 km van deze grootstad, met haar wereldhaven en belangrijkste diamantcentrum van de wereld en een belangrijk geschiedkundig bouwpatrimonium.

In de 16de eeuw reeds, toen Antwerpen nog meer dan nu een wereldstad was, had de Voorkempen een belangrijke functie voor de welstellende heren die toen de Antwerpse handel en ambachten leidden. In de bosrijke omgeving, met haar landelijke rust en schoonheid bouwden zij hun buitenverblijven, destijds " Huysen van Playsantie" genoemd. Thans vinden we er nog vele van deze kastelen terug.

De dorpen in de Voorkempen: Schilde, Schoten, 's-Gravenwezel en Wijnegem groeiden van kleine nederzettingen rond de 9de en 10de eeuw tot dichtbevolkte gemeenten nu. Het grootste gedeelte van de oppervlakte bleef tot na de tweede wereldoorlog bos- en landbouwgebied.

Voor de toerist is het nu aangenaam fietsen of wandelen op fraaie wegen waarlangs alle zijden prachtige villa's met hun mooie tuinen te bewonderen zijn.